Vložit nový inzerát Vložit novou poptávku Registrovat se
Editace inzerátu
Zapomenuté heslo
Model

Auto dne

56914
Mazda 3, 2004, 240000 Km, Modrá, Nafta, 5dveř

Pojištění vozidla

Nejvýhodnější možné povinné ručení, havarijní či jiné pojištění pro Vás. Stačí vyplnit a odeslat formulář "Spočítat POJIŠTĚNÍ".

V České republice existují dvě hlavní skupiny pojištění vozidel. Povinné ručení a havarijní pojištění. Samozřejmě jsou ještě tyto dvě hlavní pojištění doplněna dalšími připojištěními a kombinacemi pojištění, které dále rozvíjejí pojistnou ochranu vozidel.

Povinné ručení

Jde o zákonné pojištění vozidel(pojištění vozidel podle obsahu), které představuje právě povinné ručení. Jedná se o pojištění odpovědnosti z provozu motorového vozidla na pozemních komunikacích. Povinnost uzavřít toto pojištění má každý vlastník motorového vozidla, které má přidělenou registrační značku, technický průkaz nebo je jinak využíváno k provozu na pozemních komunikacích. V případě neuzavření povinného ručení a provozování motorového vozidla na pozemních komunikacích v České republice se majitel vozidla vystavuje řadě pokut. Především jde o pokutu udělenou přímo za nepojištěné vozidlo při běžné kontrole, které může činit až 40 000 Kč. Také při nepředložení průkazu o uzavřeném povinném ručení hrozí sankce až do výše 3 000 Kč, která se vztahuje i na nepodepsaný doklad o uzavřeném povinném ručení (zelenou kartu). Plus je neplatičům zpětně doměřována částka za počet dní bez povinného ručení. Jde o sazbu podle druhu vozidla do hodnoty 300 Kč za každý den bez pojištění. To není vše. Navíc se samozřejmě provozovatel vozidla vystavuje riziku dopravní nehody a následné škodné události. V tu chvíli za něj zaplatí škody Česká kancelář pojistitelů ze svého garančního fondu, avšak tuto částku bude po majiteli nepojištěného vozidla vymáhat. Z těchto údajů tedy jasně vyplývá, že provozování vozidla bez řádně uzavřeného povinného ručení je krajně rizikové a v konečném důsledku se může velmi prodražit.

Havarijní pojištění

Druhou velkou skupinou pojištění vozidel je havarijní pojištění. Jedná se o dobrovolné pojištění vozidla. Není tedy ze zákona povinné jako pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozováním vozidla (povinné ručení). U havarijního pojištění tak existuje velká variabilita. Jeho hlavní myšlenkou je ochrana vozidla. Nejčastější uplatnění má při dopravní nehodě, kdy je majitel vozidla s havarijním pojištěním viníkem nehody. Následně mu je díky havarijnímu pojištění škoda vyplacena. Obvykle je však ve hrazení škody sám majitel vozu zainteresován svou spoluúčastí, jelikož je tento druh pojištění často právě na procentní spoluúčasti založen. Hlavní myšlenkou havarijního pojištění je tedy ochrana vozidla proti havárii, vandalismu, krádeži a živelné události. V těchto exaktně vypsaných případech má majitel vozidla s havarijním pojištěním právo na pojistné plnění. Na všechny další případy je nutné sjednat doplňující připojištění.

Doplňková pojištění vozidel

K oběma hlavním skupinám pojištění vozidel (povinné ručení a havarijní pojištění) je možné sjednat i další doplňková pojištění, častěji nazývána připojištění. K nejčastějším připojištěním tedy patří pojistná ochrana proti zničení či poškození skel, sedadel a zavazadel, úrazové pojištění řidiče a cestujících, pojištění náhradního vozidla či pojištění asistenčních služeb a právní ochrany apod.

Bonusy a malusy

Při uzavírání nového pojištění se často projevuje předchozí průběh daného pojištění. Respektive bezeškodní průběh. Pojišťovny zohledňují předchozí bezeškodní události výraznými slevami na nově uzavíraném pojištění či v průběhu již běžícího pojištění. Tím se může cena rapidně snížit, jelikož se často jedná až o desítky procent. Maximální hranice je nyní nastavena na 60% bonus, tedy 60% slevu na ceně pojistného.

 

Postup při změně pojišťovny

Povinné ručení, stejně jako jakýkoliv jiný finanční produkt, prochází určitým vývojem. I pojišťovny, jež toto pojištění nabízejí přicházejí každoročně s určitými nabídkami a akcemi. A možná právě vaše současná pojišťovna nenabízí zrovna optimální variantu povinného ručení. Proto je velmi důležité sledovat nabídky konkurence a dokázat se včas rozhodnout pro změnu pojišťovny. Změnit pojišťovnu u povinného ručení však není tak jednoduché, jak by se na první pohled mohlo zdát. Na dohodu obvykle pojišťovny nepřistoupí, jelikož nejsou ochotny bez udání pádného argumentu přijít o dané pojistné, takže zbývá pouze výpověď z pojistné smlouvy.

Výpověď smlouvy

Jde o vypovězení smlouvy ke konci řádného období. Pro podání výpovědi je důležité dodržet termín odeslání žádosti o výpověď. Ta musí do sídla pojišťovny dorazit nejpozději šest týdnů před koncem pojistného období. Tím je u povinného ručení období jednoho roku vždy odvislé od data uzavření daného pojištění. Je důležité toto datum sledovat a včas dokázat zareagovat. Pokud tedy je na pojišťovnu doručena výpověď v daném termínu, pojištění zanikne k poslednímu dni před koncem pojistného období. Od této doby je nutné sjednat pojištění nové.

 

Podpis smlouvy nové

K datu, kdy zaniká současné povinné ručení je tedy nutné uzavřít smlouvu novou. U nové pojišťovny, která má lepší podmínky. To je velmi jednoduché. Avšak je důležité, aby na sebe daná povinná ručení navazovala a auto nebylo nepojištěné, jinak se majitel vystavuje hrozbě doměření sankčního pojistného za dny, kdy povinné ručení vozidlo nemělo. K uzavření nového povinného ručení jsou nutné následující doklady: občanský průkaz, řidičský průkaz, velký technický průkaz vozidla a případně doklad o předchozím bezeškodném průběhu povinného ručení, který může v konečném důsledku ušetřit desítky procent z ceny povinného ručení. Následně je smlouva uzavřena a od zvoleného data bude platit pojištění. Jako doklad slouží podepsaná zelená karta, kterou obratem klient v pojišťovně obdrží. Pak již nic nebrání legálnímu provozu vozidla na pozemních komunikacích v České republice.

 

 
Formulář povinné ručení Formulář povinné ručení
Za SMS Službu odpovídá MobilBonus s.r.o., www.mobilbonus.cz
Design LogoPro.cz
© 2024 AutaBezBazaru.cz