Vložit nový inzerát Vložit novou poptávku Registrovat se
Editace inzerátu
Zapomenuté heslo
Model

Auto dne

56914
Mazda 3, 2004, 240000 Km, Modrá, Nafta, 5dveř

Rady motoristům

Agenda dopravních inspektorátů

Přihlášení vozidla

•    registrace nového vozidla
•    přihlášení ojetého vozidla
Odhlášení vozidla
•    odhlášení vozidla
•    trvalé vyřazení vozidla - likvidace
Další úkony
•    druhopis poškozeného velkého/malého technického průkazu
•    nové tabulky s registrační značkou
•    výpis z registru silničních vozidel
•    zápis změn údajů a další...

Jak postupovat při doprávní nehodě?

Dopravní nehoda je vždy velmi nepříjemná událost. Je velmi složité se na ní dopředu jakkoliv připravit, avšak při znalosti postupu je o něco málo snazší dokázat správně zareagovat. Při dopravní nehodě je tedy nejprve nutné zastavit vozidlo a zabezpečit celé místo dopravní nehody zapnutím varovných světel a umístěním výstražného trojúhelníku na dobře viditelné místo. Tím dojde k zabezpečení místa a můžete v relativním klidu postupovat dále. Je důležité zjistit, kdo a jakým způsobem je zraněn. Pokud někdo takový je, je naprosto nezbytné mu nějakým způsobem pomoci a samozřejmě přivolat rychlou záchranou službu. Pokud nikdo zraněný není, můžete se pustit do vyhodnocení nehody. V rámci svých znalostí a schopností zhodnoťte vzniklou škodu.

Pokud tato škoda bude větší než 100 000 na nějakém vozidle, či je-li poškozen majetek třetí osoby, je neprodleně nutné zavolat policii. V případě, že byl někdo zraněn je nutné zavolat policii vždy. Další situací, kdy je policie informována je moment, kdy došlo k poškození veřejného osvětlení či pozemní komunikace nebo zda nelze zabezpečit a obnovit plynulý provoz na komunikaci.


Pokud všechny faktory nenasvědčují situaci, že by bylo nutné policii volat, můžete sepsat záznam o dopravní nehodě. Na tomto záznamu se podílejí všichni účastníci dopravní nehody. Pro snadné vyplnění je k dispozici Evropský záznam o dopravní nehodě, kde je vše přehledně vysvětleno a připraveno pro vyplňování. Jsou tam obsažena všechna data, která je nutné pro řádné zdokumentování nehody zapsat. Při vyplňování záznamu o dopravní nehodě je důležité, aby se podíleli všichni účastníci nehody a následně pod vyplněný formulář přidali svůj podpis. Vhodné je místo řádně zdokumentovat. Plně postačuje i mobilní telefon s fotoaparátem a náčrt nehody na papír. Hodí se i zaznamenání případných svědků nehody a kontakt na ně. Rozhodně tím předejdete případným sporům. Po vyplnění a podepsání záznamu o dopravní nehodě ho předejte na své pojišťovně, která již vše ostatní vyřeší sama. Pokud jste viníkem, bude poškozený uspokojen z krytí vašeho povinného ručení, pokud jste poškozený bude tomu naopak a vám bude poskytnuto plnění od pojišťovny viníka.


Povinná výbava vozidel

Od 15. září 2009 došlo k liberalizujícím změnám v povinné výbavě vozidel. Tyto změny mají reagovat na nové trendy a připomínky odborníků. Mezi hlavní komponenty povinné výbavy v současnosti patří:


•    Náhradní elektrické pojistky. Vždy musí být k dispozici jedna od každého druhu, které jsou v elektroinstalaci používány
•    Náhradní žárovky. Jde o jednu náhradní žárovku od každého druhu užívaného na vnější osvětlení vozidla a ke světelné signalizaci. Samozřejmě je s touto povinností spojena nutnost mít k dispozici nářadí nutné k výměně žárovek
•    Příruční zvedák, který má nosnost alespoň nejvyšší přípustné hmotnosti na nápravu
•    Klíč na šrouby kol vozidla
•    Náhradní kolo pro vozidla, kde je tato rezerva součástí takzvané deformační zóny
•    Reflexní vesta
•    Lékárnička
•    Výstražný trojúhelník


To jsou povinné položky u výbavy motorového vozidla. Navíc je důležité dodržet i postupy související s uložením daných komponent, především s uložením lékárničky. Obsah je nutné uložit do samostatného pouzdra s označením. Navíc musí být autolékárnička uložena do prostoru, kde na ní nepůsobí sluneční záření a teplo. Důležité je také, aby tento prostor byl snadno přístupný. Provozovatel vozidla musí lékárničku udržovat v řádném stavu a pravidelně kontrolovat doby použitelnosti jednotlivých druhů zdravotnických potřeb.
Pro vyšší bezpečnost a lepší schopnost reagovat na neočekávané situace, je vhodné dále vozidlo nepovinně vybavit vlečným lanem s oky pro snadné uchycení a s označením červeným praporkem, měřičem tlaku v pneumatikách, zásobou vody, hasícím přístrojem, kanystrem, bateriovou svítilnou, rukavicemi a hadrem. Právě tyto položky mohou výrazně usnadnit situaci při krizových momentech a mohou předejít větším problémům.

Pokuty a trestné body

pokutovy blocek

Po zavedení bodového systému do praxe policie ČR je každý přestupek jasně specifikován a dle stanovených sazeb i sankcionován. Hlavní myšlenkou zavedení bodového systému je zvýšení bezpečnosti na českých silnicích. Sytém funguje tak, že za způsobený dopravní přestupek je řidičovi v rámci bodového systému přidělen trestný bod či trestné body, dle závažnosti přestupku či dokonce trestného činu. Při dosažení hranice dvanácti bodů je řidičovi odebrán řidičský průkaz a jeden rok nesmí řídit motorové vozidlo. Po tomto roce si řidič zažádá o navrácení oprávnění řídit. Pokud netrvá trest zákazu činnosti řízení uložený v trestním či přestupkovém řízení, je řidič přezkoušen z odborné způsobilosti a pokud uspěje, je mu řidičské oprávnění navráceno. Evidenci trestných bodů každého řidiče vede obecní úřad obcích s rozšířenou působností.

Sankce v bodovém systému

Policie je oprávněna na místě při udělení blokové pokuty požadovat částku do výše 3 000 Kč. Ve správním řízení může být uložena úřadem až pokuta ve výši 50 000 Kč. Navíc je možné uložení zákazu řízení motorového vozidla po dobu dvou let. Při závažnějších porušeních pravidel silničního provozu se již nejedná o přestupek, ale o trestný čin, který řeší soud, jenž může vynést trest odnětí svobody.

Příklady bodových trestů

Nejzávažnějším prohřeškem v bodové stupnici jsou přestupky (trestné činy) ohodnocené sazbou 7 trestných bodů. Jedná se převážně o řízení motorového vozidla bez držení řidičského oprávnění, řízení pod vlivem alkoholu a způsobení dopravní nehody s následkem smrti či těžké ujmy na zdraví. S těmito prohřešky souvisí pokuty od 25 000 – 50 000 Kč, zákaz činnosti řízení až na dobu 10 let a odnětí svobody dle uskutečněného trestného činu do 10 let.


Další skupinou jsou šestibodové přestupky. Jde o předjíždění v zákonem zakázaných případech, řízení vozidla se zadrženým řidičským průkazem, jízda v protisměru či otáčení na dálnici či silnici pro motorová vozidla, couvání v místech, kde to není dovoleno a vjíždění na železniční přejezd v zakázaných případech. Pokuty se v této kategorii pohybují od 2 500 Kč do 10 000 Kč a zákaz činnosti v řízení vozidla až na jeden rok.


Skupina přestupků za 5 a 4 trestné body obnáší hlavně řízení technicky nezpůsobilého vozidla, neplatné řidičské oprávnění, překročení povolené rychlosti o 40 km/h v obci či o 50 km/h mimo obec či nedání přednosti v jízdě. Pokuty jsou v této kategorii od 2 500 Kč do 10 000 Kč. Zákaz činnosti v řízení vozidel až do jednoho roku.


Tříbodová a dvoubodová hranice představuje řízení pod vlivem alkoholu do 0,3 promile, překročení maximální povolené rychlosti v obci o 20 km/h či mimo obec o 30 km/h, nedovolenou jízdu po tramvajovém pásu či dvoubodové nepřipoutání se. Sazby pokut jsou od 1 500 Kč do 5 000 Kč.


No a poslední jsou nejméně závažné přestupky za jeden trestný bod, které představují nerozsvícená světla, porušení omezení vyplývajících se značek obytná zóna a pěší zóna či porušení vyplývající ze zákazové či příkazové značky. Tyto přestupky pak mají sazbu od 1 500 do 2 000 Kč.


 
Formulář povinné ručení Formulář povinné ručení
Za SMS Službu odpovídá MobilBonus s.r.o., www.mobilbonus.cz
Design LogoPro.cz
© 2024 AutaBezBazaru.cz