Zpět na výpis

Škoda OctaviaInsolvenční správce nabízí k prodeji osobní automobil zn. Škoda Octavia 1.2 TSI Fresh Ambition - sedan; VIN: TMBAB7NE9G0115055; rok výrovy 2016; benzín; najeto 125 000 km, zapsaný v majetkové podstatě dlužnice Jany Chmelíkové Houdové, nar. 18.10.1980, IČO 04382226, trvale bytem Na Rámě 1611, 258 01 Vlašim, proti níž je vedeno insolvenční řízení u Krajského soudu v Praze pod sp. zn. KSPH 61 INS 12405/2021. Automobil byl totálně poškozen při dopravní nehodě, viz. přiložená fotodokumentace a nachází se v obci Vlašim. Zpeněžení automobilu probíhá za podmínek zveřejněných v insolvenčním rejstříku u výše uvedeného řízení pod položkou B-16. Kritériem výběru je výše nabídnuté kupní ceny, přičemž nejnižší cena není stanovena (zájemce bere na vědomí, že jím nabízená cena bude navýšena o DPH). Nabídnutá kupní cena musí být uvedena (číselně i slovně) v české měně a musí být formulována jednoznačně. V případě rozporu mezi číselným a slovním vyjádřením je platné slovní vyjádření. Zájemci mohou své závazné, písemné, bezpodmínečné a neodvolatelné cenové nabídky zasílat na adresu insolvenčního správce TRUST IN, v.o.s., se sídlem Kroftova 3370/20, 150 00 Praha 5 nejpozději do 31.10.2022. Nabídka bude zřetelně označena jako „V.Ř. MOTOROVÉ VOZIDLO CHMELÍKOVÁ – NEOTVÍRAT“ a bude obsažena v samostatné uzavřené obálce. Nezapomeňte v nabídce uvést Vaši adresu a kontakt (telefon/e-mail). Insolvenční správce jako prodávající vítěznému zájemci jako kupujícímu neposkytne žádné záruky za vady ani nebude odpovídat za správnost a/nebo úplnost dokumentace k automobilu, bude-li kupujícímu předána. Prohlídka movitého automobilu není organizována. Insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout veškeré předložené Nabídky, návrhy nebo řízení na výběr zájemce zrušit, a/nebo kdykoli změnit tyto Podmínky, a to v kterékoli fázi řízení a bez udání důvodu. V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat na info@trustin.cz.

564495645156452564535645456455
Cena za odeslanou SMS je 30 Kč včetně DPH.
Cena za odeslanou SMS je 10 Kč včetně DPH.
Jednorázová Služba zpoplatněná při doručení MT PR SMS, včetně celkové ceny Služby. Objednací SMS jsou účtovány standardním tarifem Zákazníka u příslušného mobilního operátora.
Formulář povinné ručeníFormulář povinné ručení
Cena
5 000 Kč
4 132 Kč
Možnost odpočtu DPH
6.10.2022
1. majitel
Rok výroby
2016
Najeto
125 000 Km
Objem
5600 ccm
Kw
81
Palivo
Benzín
Karoserie
Sedan
Počet dveří
5
Barva
  Světle hnědá
STK
5/2022
Stav vozu
Havarované
Původ
CZ
Kraj
Středočeský
Výbava
© 2024 AutaBezBazaru.cz